Strona w trakcie budowy. Wkrótce dostępna będzie pełna wersja strony.

VIMAP Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 3
10-413 Olsztyn

NIP 8733256604
REGON 363304049
Kapitał zakładowy 10 000.00 zł

KRS 0000592865
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego